Skal du bygge bolig?

KONTAKT OSS

BOLIG

Vi bygger alle typer av boligprosjekter, alt fra større eneboliger til rekkehus og bolig-blokker. Våre kunder får tilbud på en komplett gjennomføring i totalentreprise samlet i én kontrakt. Kontrakten kan være en fastpriskontrakt eller en målpriskontrakt avhengig av hva kunden vil ha. Prosjektet bygges så raskt og effektivt som mulig og vi leverer alltid til avtalt tid og pris.

Alle prosjekter blir prosjektert i BIM og er ferdig prosjektert i sin helhet før byggestart. Sammen med kunden går vi gjennom hva som er best for prosjektet og tar beslutninger i fellesskap. Vi legger stor vekt på å forvalte kundens ressurser på best mulig måte.

Skal du utvikle en tomt du eier eller ønsker du å få utredet hva som er mulig ved et eventuelt tomtekjøp? Vi arbeider tett med deg som grunneier og med kommunen, for å få avklart hva som er ønskelig og muligheter for området. Vi kan lage alt fra skisseprosjekt til ferdig regulert område og vi anbefaler byggesystem som er hensiktsmessig i prosjektet.

Vi kan lage en kalkyle i en tidlig fase for å gi en indikasjon på investeringen. Til dette bruker vi systemet ISY Calcus. Det er viktig for oss å utvikle eiendommer til attraktive prosjekter med god lønnsomhet, som er lett omsettelige og utnyttet på en god måte.
Hvis du er eiendomsutvikler, kan vi ordne alt fra byggemeldings-tegninger og søknader til et ferdigbygd prosjekt. Vi kan ta frem et konsept for prosjektet eller optimalisere et eksisterende prosjekt ved å se på teknisk infrastruktur, arkitektur, byggesystem, alt for at prosjektet skal kunne utvikles med best utnyttelse og avkastning. Jo tidligere vi kommer inn i prosessen, jo mer kan vi bidra med. Valg av rett konsept i tidlig-fase er en av de viktigste oppgavene for et vellykket prosjekt.

Vi er din samarbeidspartner både i tidlig-fase og gjennom hele prosjektet.

2019-10-16T13:53:55+01:00